Fragtoverdragelse

I forbindelse med transport til danske lufthavne kræver Statens Luftfartsvæsen (SLV) en forhånds-godkendelse ved indlevering af gods eller forsyninger til et luftfartsselskab.

SLV har i den forbindelse udarbejdet procedure for modtagelse, kontrol, opbevaring, transport, lastning af gods i henhold til “Regler for sikkerhedsgodkendte fragtoverdrager”.

 

DD Transport er forhåndsgodkendt af SLV til transport – No. 2095
Goods are loaded on the plane